Usługi

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

  • Wykonawstwo sieci kanalizacyjnych sanitarnych i wodociągowych
  • Wykonawstwo przyłączy i sieci wodociągowych
  • Wykonawstwo sieci gazowych zewnętrznych i wewnętrznych
  • Wykonawstwo instalacji teletechnicznych