Nasze realizacje

 1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnym garażem w Szczecinie przy ul. Łącznej,
 2. Wykonanie sieci wodociągowej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Szczecinie przy ul. Powstańców Wlkp.,
 3. Wykonanie zewnętrznych instalacji wod.-kan. na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Szczecinie przy ul. Miłaszewskich i Piastów,
 4. Wykonanie sieci zewnętrznych wod.-kan. oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych i c.o. na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej, Kazimierza Królewicza, Bogusława X,
 5. Wykonanie zewnętrznych instalacji wod.-kan. na budowie Pawilonu Handlowego LIDL przy ul. Szosy Stargardzkiej w Szczecinie, w Warzymicach, Kamieniu Pom. oraz Wolsztynie,
 6. Wykonanie zewnętrznych instalacji wod.-kan. na budowie Pawilonu EURO-CASH w Kamieniu Pom.,
 7. Wykonanie zewnętrznych instalacji wod.-kan. z zagospodarowaniem oraz budową pomieszczeń socjalnych i biurowych Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów i Myjni Samochodów Ciężarowych w Strachocinie,
 8. Wykonanie zewnętrznych instalacji wod.-kan. i gazowych na budowie Stacji Serwisowej Samochodów Użytkowych marki Mercedes Benz w Gorzowie Wlkp. oraz Pawilonu Wystawowego do sprzedaży samochodów dostawczych Mercedes Benz oraz myjni w Szczecinie przy ul. Pomorskiej,
 9. Wykonanie zewnętrznych instalacji wod.-kan. realizowanych w ramach projektu Centrum Badań Strukturalnych –Funkcjonalnych Człowieka w Szczecinie przy ul. Narutowicza,
 10. Wykonanie zewnętrznych instalacji wod.-kan. na budowie Pawilonu Handlowego Polmotor Auto Serwis w Ustowie,
 11. Wykonanie zewnętrznych instalacji wod.-kan. na budowie Zakładu Produkcji Paliw w Szczecnie przy ul. Kujota,
 12. Wykonanie zewnętrznych instalacji wod.-kan. na budowie Zakładu Produkcji Elementów z Tworzyw Sztucznych w Trzeszczynie,
 13. Wykonanie zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjno-gazowej na budowie Zakładu Produkcji Konstrukcji Stalowych Teleyard w Szczecinie