O nas

Wykonawstwo zewnętrznych i wewnętrznych sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i teletechnicznych.

Kim jesteśmy?

ENERSA Spółka z o.o. jest spółką prawa handlowego zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000425992, z siedzibą w Słodkówku 13 gmina Suchań. Biuro handlowe spółki mieści się w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 13A. Spółka została zawiązana w dniu 01.06.2012r. aktem notarialnym Repertorium A nr 3548/2012 i od lipca 2012r. rozpoczęła działalność operacyjną. Głównym przedmiotem działalności spółki była produkcja i sprzedaż zrębków drzewnych na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej. Z uwagi na niską rentowność prowadzonej działalności, dotychczasowi wspólnicy postanowili sprzedać udziały w spółce i zakończyć ten etap jej działalności.

Od marca 2014r. spółka specjalizuje się w wykonawstwie zewnętrznych i wewnętrznych sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i teletechnicznych, świadcząc usługi dla podmiotów z długim stażem na rynku oraz mających stabilną sytuację finansową min. ZB Siemaszko, JMS Sp. z o.o. czy Teleyard Sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy do kontakty z nami – zespół ENERSA.